Počítadla

Senior cup 4.kolo hra č.9 - K8 Trenčín (22. 6. 2019)

Pavouk 32/8

1
Lisík Zdenko
0
Alpia Martin
< volný los >0
 
2
Smolinský Josef
4
BBM Malacky
Blaško Rastislav 6
POINT Trenčín
3
Sadloň Denis
0
POINT Trenčín
< volný los >0
 
4
< volný los >
0
 
Tomša Martin 0
POINT Trenčín
5
Bobola Peter
0
POINT Trenčín
< volný los >0
 
6
< volný los >
0
 
Sedmík Roman0
POINT Trenčín
7
Čertík Roman
0
BK Kanianka
< volný los >0
 
8
< volný los >
0
 
Mikuška Peter0
POINT RAIDERS Trenčín
9
Šarmír Juraj
0
neregistrovaný hráč
< volný los >0
 
10
Billich Ladislav
2
La-Bill Nitra
Roško Miroslav6
POINT Trenčín
11
Gubiš Ľudovít
0
OZBK Galanta
< volný los >0
 
12
< volný los >
0
 
Kováč Ľubomír 0
BK Žiar nad hronom
13
Balík Peter
0
BBM Malacky
< volný los >0
 
14
< volný los >
0
 
Bobola Alexander 0
POINT Trenčín
15
Gubiš Ľudovít
6
OZBK Galanta
Belko René 4
Malacky
16
< volný los >
0
 
Zaiček Vladimír 0
BBM Malacky
17
Lisík Zdenko
6
Alpia Martin
Blaško Rastislav 4
POINT Trenčín
18
Sadloň Denis
1
POINT Trenčín
Tomša Martin 6
POINT Trenčín
19
Bobola Peter
4
POINT Trenčín
Sedmík Roman6
POINT Trenčín
20
Čertík Roman
5
BK Kanianka
Mikuška Peter6
POINT RAIDERS Trenčín
21
Šarmír Juraj
6
neregistrovaný hráč
Roško Miroslav4
POINT Trenčín
22
Gubiš Ľudovít
3
OZBK Galanta
Kováč Ľubomír 6
BK Žiar nad hronom
23
Balík Peter
6
BBM Malacky
Bobola Alexander 1
POINT Trenčín
24
Gubiš Ľudovít
0
OZBK Galanta
Zaiček Vladimír 6
BBM Malacky
25
< volný los >
0
 
Smolinský Josef0
BBM Malacky
26
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
27
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
28
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
29
< volný los >
0
 
Billich Ladislav0
La-Bill Nitra
30
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
31
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
32
Belko René
0
Malacky
< volný los >0
 
33
Smolinský Josef
6
BBM Malacky
Gubiš Ľudovít3
OZBK Galanta
34
< volný los >
0
 
Bobola Alexander 0
POINT Trenčín
35
< volný los >
0
 
Gubiš Ľudovít0
OZBK Galanta
36
< volný los >
0
 
Roško Miroslav0
POINT Trenčín
37
Billich Ladislav
1
La-Bill Nitra
Čertík Roman6
BK Kanianka
38
< volný los >
0
 
Bobola Peter 0
POINT Trenčín
39
< volný los >
0
 
Sadloň Denis0
POINT Trenčín
40
Belko René
6
Malacky
Blaško Rastislav 2
POINT Trenčín
41
Lisík Zdenko
6
Alpia Martin
Tomša Martin 1
POINT Trenčín
42
Sedmík Roman
6
POINT Trenčín
Mikuška Peter5
POINT RAIDERS Trenčín
43
Šarmír Juraj
6
neregistrovaný hráč
Kováč Ľubomír 3
BK Žiar nad hronom
44
Balík Peter
3
BBM Malacky
Zaiček Vladimír 6
BBM Malacky
45
Smolinský Josef
3
BBM Malacky
Bobola Alexander 6
POINT Trenčín
46
Gubiš Ľudovít
2
OZBK Galanta
Roško Miroslav6
POINT Trenčín
47
Čertík Roman
6
BK Kanianka
Bobola Peter 4
POINT Trenčín
48
Sadloň Denis
6
POINT Trenčín
Belko René 2
Malacky
49
Bobola Alexander
1
POINT Trenčín
Mikuška Peter6
POINT RAIDERS Trenčín
50
Roško Miroslav
6
POINT Trenčín
Tomša Martin 2
POINT Trenčín
51
Čertík Roman
6
BK Kanianka
Balík Peter 0
BBM Malacky
52
Sadloň Denis
6
POINT Trenčín
Kováč Ľubomír 4
BK Žiar nad hronom
53
Lisík Zdenko
6
Alpia Martin
Čertík Roman2
BK Kanianka
54
Sedmík Roman
6
POINT Trenčín
Roško Miroslav5
POINT Trenčín
55
Šarmír Juraj
3
neregistrovaný hráč
Mikuška Peter6
POINT RAIDERS Trenčín
56
Zaiček Vladimír
6
BBM Malacky
Sadloň Denis4
POINT Trenčín
57
Lisík Zdenko
6
Alpia Martin
Sedmík Roman1
POINT Trenčín
58
Mikuška Peter
2
POINT RAIDERS Trenčín
Zaiček Vladimír 6
BBM Malacky
59
Lisík Zdenko
3
Alpia Martin
Zaiček Vladimír 6
BBM Malacky