Počítadla

Challenge Tour 06 3.kolo - K8 Trenčín (4. 5. 2019)

Pavouk 64/8

1
Kuník Martin
0
POINT Trenčín
< volný los >0
 
2
Honz Branislav
3
BBM Malacky
Sandány Stanislav6
2.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
3
Plhák Matej
0
ŠK Colorado Lietači Bratislava
< volný los >0
 
4
< volný los >
0
 
Brázdil Marián0
BK Topoľčany
5
Psota Peter
0
POINT Trenčín
< volný los >0
 
6
< volný los >
0
 
Blaško Rastislav0
POINT Trenčín
7
Szabo Zsolt
0
Kolárovo
< volný los >0
 
8
< volný los >
0
 
Bajzík Jaroslav0
BK ROYAL ADMIRAL Topoľčany
9
Sadloň Denis
0
POINT Trenčín
< volný los >0
 
10
Billich Ladislav
5
La-Bill Nitra
Novosedlík Martin6
neregistrovaný hráč
11
Ďuríková Emma
0
neregistrovaný hráč
< volný los >0
 
12
< volný los >
0
 
Suchánek Juraj0
CHELSEA Dubnica nad Váhom
13
Krajíček Peter
0
K8 Trench Town Trenčín
< volný los >0
 
14
< volný los >
0
 
Haberl Marek0
neregistrovaný hráč
15
Babjak Peter
6
1.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
Straka Róbert3
neregistrovaný hráč
16
< volný los >
0
 
Scodinu Giacomo0
K8 Trench Town Trenčín
17
Igaz Matej
0
POINT Trenčín
< volný los >0
 
18
Pavlíček Jakub
1
POINT Trenčín
Lipa Jozef6
2.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
19
Oškrda Alexander
0
CHELSEA Dubnica nad Váhom
< volný los >0
 
20
< volný los >
0
 
Babinec Daniel0
BK Trnava
21
Mikuška Peter
0
POINT Trenčín
< volný los >0
 
22
< volný los >
0
 
Igazová Ľudmila0
POINT Trenčín
23
Husák Richard
6
POINT Trenčín
Jurkáček Richard5
BBM Malacky
24
< volný los >
0
 
Gubiš Ľudovít0
BK Družba Trnava
25
Ďuráči Michal
0
K8 Trench Town Trenčín
< volný los >0
 
26
< volný los >
0
 
Husák Juraj0
POINT Trenčín
27
Krommel Adrián
0
neregistrovaný hráč
< volný los >0
 
28
< volný los >
0
 
Guliš Samuel0
K8 Trenčín
29
Beňo Jozef
0
BK Topoľčany
< volný los >0
 
30
< volný los >
0
 
Roško Miroslav0
POINT Trenčín
31
Sandány Marián
1
2.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
Hrabovský Tomáš6
BBM Malacky
32
< volný los >
0
 
Fekete Lukáš0
BBM Malacky
33
Kuník Martin
6
POINT Trenčín
Sandány Stanislav1
2.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
34
Plhák Matej
6
ŠK Colorado Lietači Bratislava
Brázdil Marián3
BK Topoľčany
35
Psota Peter
6
POINT Trenčín
Blaško Rastislav3
POINT Trenčín
36
Szabo Zsolt
5
Kolárovo
Bajzík Jaroslav6
BK ROYAL ADMIRAL Topoľčany
37
Sadloň Denis
6
POINT Trenčín
Novosedlík Martin3
neregistrovaný hráč
38
Ďuríková Emma
5
neregistrovaný hráč
Suchánek Juraj6
CHELSEA Dubnica nad Váhom
39
Krajíček Peter
6
K8 Trench Town Trenčín
Haberl Marek5
neregistrovaný hráč
40
Babjak Peter
6
1.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
Scodinu Giacomo1
K8 Trench Town Trenčín
41
Igaz Matej
6
POINT Trenčín
Lipa Jozef4
2.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
42
Oškrda Alexander
3
CHELSEA Dubnica nad Váhom
Babinec Daniel6
BK Trnava
43
Mikuška Peter
6
POINT Trenčín
Igazová Ľudmila2
POINT Trenčín
44
Husák Richard
6
POINT Trenčín
Gubiš Ľudovít2
BK Družba Trnava
45
Ďuráči Michal
6
K8 Trench Town Trenčín
Husák Juraj4
POINT Trenčín
46
Krommel Adrián
6
neregistrovaný hráč
Guliš Samuel2
K8 Trenčín
47
Beňo Jozef
3
BK Topoľčany
Roško Miroslav6
POINT Trenčín
48
Hrabovský Tomáš
6
BBM Malacky
Fekete Lukáš5
BBM Malacky
49
< volný los >
0
 
Honz Branislav 0
BBM Malacky
50
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
51
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
52
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
53
< volný los >
0
 
Billich Ladislav0
La-Bill Nitra
54
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
55
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
56
Straka Róbert
0
neregistrovaný hráč
< volný los >0
 
57
< volný los >
0
 
Pavlíček Jakub0
POINT Trenčín
58
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
59
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
60
Jurkáček Richard
0
BBM Malacky
< volný los >0
 
61
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
62
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
63
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
64
Sandány Marián
0
2.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
< volný los >0
 
65
Honz Branislav
1
BBM Malacky
Scodinu Giacomo5
K8 Trench Town Trenčín
66
< volný los >
0
 
Haberl Marek0
neregistrovaný hráč
67
< volný los >
0
 
Ďuríková Emma0
neregistrovaný hráč
68
< volný los >
0
 
Novosedlík Martin0
neregistrovaný hráč
69
Billich Ladislav
-1
La-Bill Nitra
Szabo Zsolt0
Kolárovo
70
< volný los >
0
 
Blaško Rastislav0
POINT Trenčín
71
< volný los >
0
 
Brázdil Marián0
BK Topoľčany
72
Straka Róbert
0
neregistrovaný hráč
Sandány Stanislav5
2.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
73
Pavlíček Jakub
2
POINT Trenčín
Fekete Lukáš5
BBM Malacky
74
< volný los >
0
 
Beňo Jozef0
BK Topoľčany
75
< volný los >
0
 
Guliš Samuel0
K8 Trenčín
76
Jurkáček Richard
5
BBM Malacky
Husák Juraj2
POINT Trenčín
77
< volný los >
0
 
Gubiš Ľudovít0
BK Družba Trnava
78
< volný los >
0
 
Igazová Ľudmila0
POINT Trenčín
79
< volný los >
0
 
Oškrda Alexander0
CHELSEA Dubnica nad Váhom
80
Sandány Marián
2
2.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
Lipa Jozef5
2.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
81
Kuník Martin
4
POINT Trenčín
Plhák Matej6
ŠK Colorado Lietači Bratislava
82
Psota Peter
6
POINT Trenčín
Bajzík Jaroslav4
BK ROYAL ADMIRAL Topoľčany
83
Sadloň Denis
2
POINT Trenčín
Suchánek Juraj6
CHELSEA Dubnica nad Váhom
84
Krajíček Peter
3
K8 Trench Town Trenčín
Babjak Peter6
1.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
85
Igaz Matej
6
POINT Trenčín
Babinec Daniel5
BK Trnava
86
Mikuška Peter
5
POINT Trenčín
Husák Richard6
POINT Trenčín
87
Ďuráči Michal
6
K8 Trench Town Trenčín
Krommel Adrián2
neregistrovaný hráč
88
Roško Miroslav
5
POINT Trenčín
Hrabovský Tomáš6
BBM Malacky
89
Scodinu Giacomo
3
K8 Trench Town Trenčín
Haberl Marek5
neregistrovaný hráč
90
Ďuríková Emma
3
neregistrovaný hráč
Novosedlík Martin5
neregistrovaný hráč
91
Szabo Zsolt
5
Kolárovo
Blaško Rastislav0
POINT Trenčín
92
Brázdil Marián
5
BK Topoľčany
Sandány Stanislav3
2.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
93
Fekete Lukáš
4
BBM Malacky
Beňo Jozef5
BK Topoľčany
94
Guliš Samuel
1
K8 Trenčín
Jurkáček Richard5
BBM Malacky
95
Gubiš Ľudovít
0
BK Družba Trnava
Igazová Ľudmila-1
POINT Trenčín
96
Oškrda Alexander
0
CHELSEA Dubnica nad Váhom
Lipa Jozef5
2.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
97
Haberl Marek
3
neregistrovaný hráč
Roško Miroslav5
POINT Trenčín
98
Novosedlík Martin
5
neregistrovaný hráč
Krommel Adrián3
neregistrovaný hráč
99
Szabo Zsolt
2
Kolárovo
Mikuška Peter5
POINT Trenčín
100
Brázdil Marián
5
BK Topoľčany
Babinec Daniel2
BK Trnava
101
Beňo Jozef
5
BK Topoľčany
Krajíček Peter0
K8 Trench Town Trenčín
102
Jurkáček Richard
5
BBM Malacky
Sadloň Denis0
POINT Trenčín
103
Gubiš Ľudovít
5
BK Družba Trnava
Bajzík Jaroslav4
BK ROYAL ADMIRAL Topoľčany
104
Lipa Jozef
2
2.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
Kuník Martin5
POINT Trenčín
105
Plhák Matej
6
ŠK Colorado Lietači Bratislava
Psota Peter2
POINT Trenčín
106
Suchánek Juraj
3
CHELSEA Dubnica nad Váhom
Babjak Peter6
1.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
107
Igaz Matej
6
POINT Trenčín
Husák Richard3
POINT Trenčín
108
Ďuráči Michal
5
K8 Trench Town Trenčín
Hrabovský Tomáš6
BBM Malacky
109
Roško Miroslav
5
POINT Trenčín
Novosedlík Martin4
neregistrovaný hráč
110
Mikuška Peter
3
POINT Trenčín
Brázdil Marián5
BK Topoľčany
111
Beňo Jozef
3
BK Topoľčany
Jurkáček Richard5
BBM Malacky
112
Gubiš Ľudovít
1
BK Družba Trnava
Kuník Martin5
POINT Trenčín
113
Roško Miroslav
5
POINT Trenčín
Suchánek Juraj1
CHELSEA Dubnica nad Váhom
114
Brázdil Marián
5
BK Topoľčany
Psota Peter0
POINT Trenčín
115
Jurkáček Richard
5
BBM Malacky
Ďuráči Michal3
K8 Trench Town Trenčín
116
Kuník Martin
5
POINT Trenčín
Husák Richard1
POINT Trenčín
117
Plhák Matej
1
ŠK Colorado Lietači Bratislava
Brázdil Marián6
BK Topoľčany
118
Babjak Peter
6
1.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
Roško Miroslav1
POINT Trenčín
119
Igaz Matej
5
POINT Trenčín
Jurkáček Richard6
BBM Malacky
120
Hrabovský Tomáš
1
BBM Malacky
Kuník Martin6
POINT Trenčín
121
Brázdil Marián
6
BK Topoľčany
Babjak Peter4
1.BC BILLIARD CLUB 8 Banská Bystrica
122
Jurkáček Richard
6
BBM Malacky
Kuník Martin5
POINT Trenčín
123
Brázdil Marián
6
BK Topoľčany
Jurkáček Richard2
BBM Malacky