Počítadla

Roman Havier Memorial Final - K8 Trenčín (22. 4. 2017 - 23. 4. 2017)

Pavouk 64/8

1
Antoška Vladimír
0
BK Žiar nad hronom
< volný los >0
 
2
Zaiček Vladimír
6
BBM Malacky
Vaňous Tomáš4
MPC Pardubice
3
Diviš Pavel
0
MPC Pardubice
< volný los >0
 
4
< volný los >
0
 
Holakovský Štefan0
2.BC Lavos Bratislava
5
Bobola Peter
0
POINT Trenčín
< volný los >0
 
6
< volný los >
0
 
Levrinc Štefan0
Nobizol Nová Baňa
7
Lukács Zoltán
0
MŠK Biliart Moldava nad Bodvou
< volný los >0
 
8
< volný los >
0
 
Čupalka Vladimír0
K8 Trenčín
9
Mrva Milan
0
Horses Prešov
< volný los >0
 
10
< volný los >
0
 
Potaš Marek 0
Alpia Martin
11
Hořeňovský Jaroslav
0
MPC Pardubice
< volný los >0
 
12
< volný los >
0
 
Sadloň Denis0
POINT Trenčín
13
Brancuský Petr st.
0
MPC Pardubice
< volný los >0
 
14
< volný los >
0
 
Šelinga Peter0
BILIARD CLUB 6 Trnava
15
Psota Peter
4
POINT Trenčín
Čertík Roman6
PATRIOTI Kanianka
16
< volný los >
0
 
Mikuška Peter0
POINT RAIDERS Trenčín
17
Krommel Norbert
0
Nové Zámky
< volný los >0
 
18
Žalmanová Ilona
6
MPC Pardubice
Roško Miroslav2
POINT Trenčín
19
Dzurilla Peter
0
POINT Trenčín
< volný los >0
 
20
< volný los >
0
 
Sedmík Roman0
POINT Trenčín
21
Hromádka Ivan
0
BC8 Banská Bystrica
< volný los >0
 
22
< volný los >
0
 
Kohútka Pavol0
POINT Trenčín
23
Mažári Branislav
0
BC8 Banská Bystrica
< volný los >0
 
24
< volný los >
0
 
Baran Peter0
BEARS PKO Prešov
25
Gereg Marek
0
Horses Prešov
< volný los >0
 
26
< volný los >
0
 
Malaník František 0
BK 14 LUCASART Kurima
27
Konvalinová Ludmila
0
MPC Pardubice
< volný los >0
 
28
< volný los >
0
 
Lisík Zdenko 0
Alpia Martin
29
Minárik Peter
0
K8 Trenčín
< volný los >0
 
30
< volný los >
0
 
Dončuk Jan0
MPC Pardubice
31
Tomčo Ján
6
1. BC Ohnivko Banská Bystrica
Žalman Miloš2
MPC Pardubice
32
< volný los >
0
 
Tomša Martin 0
POINT Trenčín
33
Antoška Vladimír
5
BK Žiar nad hronom
Zaiček Vladimír 6
BBM Malacky
34
Diviš Pavel
3
MPC Pardubice
Holakovský Štefan6
2.BC Lavos Bratislava
35
Bobola Peter
6
POINT Trenčín
Levrinc Štefan1
Nobizol Nová Baňa
36
Lukács Zoltán
3
MŠK Biliart Moldava nad Bodvou
Čupalka Vladimír6
K8 Trenčín
37
Mrva Milan
3
Horses Prešov
Potaš Marek 6
Alpia Martin
38
Hořeňovský Jaroslav
1
MPC Pardubice
Sadloň Denis6
POINT Trenčín
39
Brancuský Petr st.
3
MPC Pardubice
Šelinga Peter6
BILIARD CLUB 6 Trnava
40
Čertík Roman
4
PATRIOTI Kanianka
Mikuška Peter6
POINT RAIDERS Trenčín
41
Krommel Norbert
4
Nové Zámky
Žalmanová Ilona6
MPC Pardubice
42
Dzurilla Peter
4
POINT Trenčín
Sedmík Roman6
POINT Trenčín
43
Hromádka Ivan
3
BC8 Banská Bystrica
Kohútka Pavol6
POINT Trenčín
44
Mažári Branislav
5
BC8 Banská Bystrica
Baran Peter6
BEARS PKO Prešov
45
Gereg Marek
6
Horses Prešov
Malaník František 3
BK 14 LUCASART Kurima
46
Konvalinová Ludmila
0
MPC Pardubice
Lisík Zdenko 6
Alpia Martin
47
Minárik Peter
6
K8 Trenčín
Dončuk Jan1
MPC Pardubice
48
Tomčo Ján
6
1. BC Ohnivko Banská Bystrica
Tomša Martin 4
POINT Trenčín
49
< volný los >
0
 
Vaňous Tomáš0
MPC Pardubice
50
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
51
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
52
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
53
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
54
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
55
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
56
Psota Peter
0
POINT Trenčín
< volný los >0
 
57
< volný los >
0
 
Roško Miroslav0
POINT Trenčín
58
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
59
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
60
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
61
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
62
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
63
< volný los >
0
 
< volný los >0
 
64
Žalman Miloš
0
MPC Pardubice
< volný los >0
 
65
Vaňous Tomáš
1
MPC Pardubice
Čertík Roman6
PATRIOTI Kanianka
66
< volný los >
0
 
Brancuský Petr st.0
MPC Pardubice
67
< volný los >
0
 
Hořeňovský Jaroslav0
MPC Pardubice
68
< volný los >
0
 
Mrva Milan0
Horses Prešov
69
< volný los >
0
 
Lukács Zoltán 0
MŠK Biliart Moldava nad Bodvou
70
< volný los >
0
 
Levrinc Štefan0
Nobizol Nová Baňa
71
< volný los >
0
 
Diviš Pavel0
MPC Pardubice
72
Psota Peter
3
POINT Trenčín
Antoška Vladimír6
BK Žiar nad hronom
73
Roško Miroslav
3
POINT Trenčín
Tomša Martin 6
POINT Trenčín
74
< volný los >
0
 
Dončuk Jan0
MPC Pardubice
75
< volný los >
0
 
Konvalinová Ludmila0
MPC Pardubice
76
< volný los >
0
 
Malaník František 0
BK 14 LUCASART Kurima
77
< volný los >
0
 
Mažári Branislav0
BC8 Banská Bystrica
78
< volný los >
0
 
Hromádka Ivan0
BC8 Banská Bystrica
79
< volný los >
0
 
Dzurilla Peter0
POINT Trenčín
80
Žalman Miloš
3
MPC Pardubice
Krommel Norbert6
Nové Zámky
81
Zaiček Vladimír
0
BBM Malacky
Holakovský Štefan6
2.BC Lavos Bratislava
82
Bobola Peter
2
POINT Trenčín
Čupalka Vladimír6
K8 Trenčín
83
Potaš Marek
6
Alpia Martin
Sadloň Denis5
POINT Trenčín
84
Šelinga Peter
5
BILIARD CLUB 6 Trnava
Mikuška Peter6
POINT RAIDERS Trenčín
85
Žalmanová Ilona
6
MPC Pardubice
Sedmík Roman3
POINT Trenčín
86
Kohútka Pavol
2
POINT Trenčín
Baran Peter6
BEARS PKO Prešov
87
Gereg Marek
2
Horses Prešov
Lisík Zdenko 6
Alpia Martin
88
Minárik Peter
3
K8 Trenčín
Tomčo Ján 6
1. BC Ohnivko Banská Bystrica
89
Čertík Roman
6
PATRIOTI Kanianka
Brancuský Petr st.2
MPC Pardubice
90
Hořeňovský Jaroslav
0
MPC Pardubice
Mrva Milan6
Horses Prešov
91
Lukács Zoltán
6
MŠK Biliart Moldava nad Bodvou
Levrinc Štefan5
Nobizol Nová Baňa
92
Diviš Pavel
5
MPC Pardubice
Antoška Vladimír6
BK Žiar nad hronom
93
Tomša Martin
6
POINT Trenčín
Dončuk Jan4
MPC Pardubice
94
Konvalinová Ludmila
3
MPC Pardubice
Malaník František 6
BK 14 LUCASART Kurima
95
Mažári Branislav
6
BC8 Banská Bystrica
Hromádka Ivan4
BC8 Banská Bystrica
96
Dzurilla Peter
6
POINT Trenčín
Krommel Norbert4
Nové Zámky
97
Čertík Roman
6
PATRIOTI Kanianka
Minárik Peter0
K8 Trenčín
98
Mrva Milan
6
Horses Prešov
Gereg Marek3
Horses Prešov
99
Lukács Zoltán
6
MŠK Biliart Moldava nad Bodvou
Kohútka Pavol4
POINT Trenčín
100
Antoška Vladimír
6
BK Žiar nad hronom
Sedmík Roman4
POINT Trenčín
101
Tomša Martin
6
POINT Trenčín
Šelinga Peter2
BILIARD CLUB 6 Trnava
102
Malaník František
4
BK 14 LUCASART Kurima
Sadloň Denis6
POINT Trenčín
103
Mažári Branislav
3
BC8 Banská Bystrica
Bobola Peter 6
POINT Trenčín
104
Dzurilla Peter
4
POINT Trenčín
Zaiček Vladimír 6
BBM Malacky
105
Holakovský Štefan
5
2.BC Lavos Bratislava
Čupalka Vladimír6
K8 Trenčín
106
Potaš Marek
6
Alpia Martin
Mikuška Peter0
POINT RAIDERS Trenčín
107
Žalmanová Ilona
6
MPC Pardubice
Baran Peter2
BEARS PKO Prešov
108
Lisík Zdenko
6
Alpia Martin
Tomčo Ján 4
1. BC Ohnivko Banská Bystrica
109
Čertík Roman
2
PATRIOTI Kanianka
Mrva Milan6
Horses Prešov
110
Lukács Zoltán
1
MŠK Biliart Moldava nad Bodvou
Antoška Vladimír6
BK Žiar nad hronom
111
Tomša Martin
2
POINT Trenčín
Sadloň Denis6
POINT Trenčín
112
Bobola Peter
6
POINT Trenčín
Zaiček Vladimír 2
BBM Malacky
113
Mrva Milan
6
Horses Prešov
Mikuška Peter3
POINT RAIDERS Trenčín
114
Antoška Vladimír
4
BK Žiar nad hronom
Holakovský Štefan6
2.BC Lavos Bratislava
115
Sadloň Denis
4
POINT Trenčín
Tomčo Ján 6
1. BC Ohnivko Banská Bystrica
116
Bobola Peter
3
POINT Trenčín
Baran Peter6
BEARS PKO Prešov
117
Čupalka Vladimír
1
K8 Trenčín
Mrva Milan7
Horses Prešov
118
Potaš Marek
4
Alpia Martin
Holakovský Štefan7
2.BC Lavos Bratislava
119
Žalmanová Ilona
4
MPC Pardubice
Tomčo Ján 7
1. BC Ohnivko Banská Bystrica
120
Lisík Zdenko
7
Alpia Martin
Baran Peter6
BEARS PKO Prešov
121
Mrva Milan
7
Horses Prešov
Holakovský Štefan2
2.BC Lavos Bratislava
122
Tomčo Ján
4
1. BC Ohnivko Banská Bystrica
Lisík Zdenko 7
Alpia Martin
123
Mrva Milan
7
Horses Prešov
Lisík Zdenko 5
Alpia Martin